Drogi Mieszkańcu Gminy!

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Reszel przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Plan pozwoli określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, którego głównymi założeniami są: zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie.

WIECEJ

Podpisanie umowy na realizację zadania w zakresie popularyzacji muzyki poważnej

W poniedziałek, 26 czerwca 2017 roku, w Urzędzie Gminy w Reszlu, Burmistrz Reszla Pan Marek Janiszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Reszel, Panią Julitą Paprocką, podpisali umowę na realizację zadania dotowanego przez Gminę Reszel w zakresie popularyzacji muzyki poważnej.

Umowa została podpisana z Domem Zakonnym Towarzystwa Jezusowego reprezentowanym przez Ojca Aleksandra Jacyniaka, opiewa na kwotę 5 000,00 zł.

Kilka dni wcześniej podpisano także umowę na druk książki „ Reszel 1337 – 2017” autorstwa Profesora Tadeusza Rawy. Książka będzie wydana z okazji 680. rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu.

GALERIA ZDJĘĆ

Dodatkowe informacje