KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Reszelskie Dni Rodziny 2019

Lokalizacja Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na Terenie Powiatu Kętrzyńskiego

LOKALIZACJI PUNKTÓW NA TERENIE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO,

w których pomocy prawnej udzielą adwokaci oraz radcowie prawni:

 

1.   Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, pokój nr 16, punkt nr 1 - punkt prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w ramach otwartego konkursu ofert - Lokalna Grupa Działania Barcja:

 • poniedziałek w godzinach 08.00 – 12.00,
 • od wtorku do piątku w godzinach 07.00 – 11.00.
  Rejestracja telefoniczna pod nr 89 751 1707 lub 89 751 1748

2.    Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, pokój nr 16, punkt nr 2:

 • poniedziałek w godzinach 12.00 – 16.00,
 • od wtorku do piątku w godzinach 11.00 – 15.00.
  Rejestracja telefoniczna pod nr 89 751 1707 lub 89 751 1748

3.    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9 -punkt prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w ramach otwartego konkursu ofert - Lokalna Grupa Działania Barcja:

 • poniedziałek w godzinach 12.00 – 16.00,
 • od wtorku do piątku w godzinach 11.00 – 15.00.
  Rejestracja telefoniczna pod nr 89 751 0900

LISTY JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA – w załączeniu.

 

Załącznik

 

 

 

 

Komunikat

III maja 2019

W kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła odbyła się uroczysta Eucharystia w intencji Ojczyzny. Mszy z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji przewodniczył ks. kan. Krzysztof Bumbul – Dziekan Dekanatu Reszel.

Czytaj więcej...

Podpisanie listu intencyjnego

15 kwietnia 2019 roku, Burmistrz Reszla Marek Janiszewski podpisał list intencyjny z Województwem Warmińsko-Mazurskim, które reprezentowali Marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz Wicemarszałek Marcin Kuchciński.

Czytaj więcej...

Obchody katastrofy smoleńskiej

Porankiem 10 kwietnia, Burmistrz Reszla Marek Janiszewski wraz z delegacją Gimnazjum Nr 1 w Reszlu i pocztem sztandarowym wzięli udział w obchodach 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej.

Czytaj więcej...

Podziękowania

Ekodopłaty

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach sołectw Gminy Reszel

Burmistrz Reszla ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach sołectw Gminy Reszel

1. Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców sołectw dotyczące zmiany w statutach Sołectw Gminy Reszel
2. Przedmiotem konsultacji społecznych są zmiany w statutach sołectw Gminy Reszel w zakresie dostosowania długości kadencji organów jednostek pomocniczych do długości kadencji Rady Miejskiej.
3. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 15 kwietnia 2019 r. w formie anonimowych formularzy ankietowych
4. Formularze ankiet dostępne będą u Sołtysów Sołectw Gminy Reszel lub w Urzędzie Gminy w Reszlu pok. Nr 14 w godzinach pracy Urzędu.
5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectw Gminy Reszel posiadający czynne prawo wyborcze.
6. Zbiorcze wyniki konsultacji, po ich zakończeniu, podaje się do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

WIĘCEJ...

Dzień Sołtysa 2019

12 marca 2019 roku obchodziliśmy Gminne Święto Sołtysa. Na zaproszenie Burmistrza Reszla Marka Janiszewskiego w Restauracji „Rycerska” spotkali się Sołtysi Gminy Reszel.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje