KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

ASOS 2014 - 2020

Rządowy program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Projekt: „Wspieranie samoorganizacji seniorów z powiatu bartoszyckiego i kętrzyńskiego na Warmii i Mazurach” realizowany jest przez Fundację Archipelag Innowacji Społecznych w Ornecie przy współpracy Burmistrza Reszla i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu.

Celem zadania jest podniesienie jakości życia seniorów poprzez zwiększenie ich aktywności społecznej, fizycznej, kulturalnej, integracji wewnątrzpokoleniowej oraz zmniejszanie stopnia e-wykluczenia. W projekcie uczestniczy 110 seniorów z Gminy Reszel. W trakcie projektu nastąpi szereg działań na rzecz podniesienia aktywności społecznej seniorów i jakości ich życia oraz zmniejszenia wykluczenia społecznego poprzez ćwiczenia fizyczne i sportowe oraz aktywną turystykę, edukację językową, komputerowa, finansową, prawną, zwiększenia stopnia integracji wewnątrzpokoleniowej i samoorganizacji w tworzeniu samopomocy.

Projekt realizowany jest na terenie Gminy Reszel. Do najważniejszych zadań w projekcie należą: zajęcia Aqua Fitness na basenie, zajęcia jogi, wycieczki turystyki pieszej z kijkami Nordic Walking, wycieczki turystyki rowerowej, kajakowej i autokarowych wycieczek krajoznawczych, przygotowanie językowe do uprawiania turystyki zagranicznej, rozwijanie aktywności społecznej w zakresie działania w organizacjach pozarządowych, wsparcie tworzenia sieci społecznych, rozwijanie ekspresji kulturalnej poprzez zajęcia tańca i wokalne, tworzenie sieci wolontariatu wewnątrzpokoleniowego, realizację kursów obsługi komputera i Internetu, edukację finansowa seniorów, pomoc prawną dla seniorów oraz warsztaty profilaktyki zdrowotnej dla seniorów.

Obecnie odbywają się zajęcia w grupach:

  • z jogi – poniedziałek – Gimnazjum
  • aqua fitness – wtorek - basen w Kętrzynie (obecnie przerwa wakacyjna)
  • warsztaty z promocji zdrowia wśród seniorów – środa - Miejska Biblioteka Publiczna
  • warsztaty motywacji i komunikacji społecznej dla osób starszych - czwartek – Miejska Biblioteka Publiczna
  • warsztat z języka angielskiego w zakresie komunikacji podczas wyjazdów zagranicznych – poniedziałki i środy w Gimnazjum

Projekt realizowany będzie do końca 2017 r.

Dodatkowe informacje