Wizyta studentów

W słoneczny wtorek 27 czerwca 2017 r. Urząd Gminy w Reszlu odwiedzili studenci pierwszego roku Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Reszla pan Marek Janiszewski, który przedstawił historię miasta, najważniejsze zagadnienia związane z przynależnością do Sieci Cittaslow oraz pokrótce omówił gospodarkę przestrzenną w Gminie Reszel.

Następnie pani Joanna Wrzostek – Dziemidowicz, pracownik Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, przekazała obecnym najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania Cittaslow. W swojej prezentacji przedstawiła struktury sieci i podejmowane działania.

Kolejnym, i chyba najważniejszym z punktu widzenia studentów, punktem spotkania była rozmowa z panami: Piotrem Chamikiem i Ryszardem Łożyńskim na temat zagospodarowania przestrzennego naszej gminy. Słuchacze mogli zapoznać się z mapami gminy, a także rozwiać wszelkie wątpliwości poprzez zadawanie pytań.

GALERIA ZDJĘĆ

Dodatkowe informacje