KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

IV bieg dla ziemi

 

Regulamin IV Biegów Przełajowych
„Bieg dla Ziemi” 2018

 1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 w Reszlu.
 2. Cel: Popularyzacja aktywnych form ruchu w środowisku lokalnym.
 3. Miejsce: Stadion Miejski
 4. Termin: 23.04.2018 r. (poniedziałek)
 5. Kategorie, grupy wiekowe
  Rywalizacja odbywa się w poszczególnych kategoriach wiekowych osobno dziewczęta i chłopcy.

  Zgłoszenia uczestników w klasach zbierają wychowawcy ( lista zgłoszeniowa i zgoda). Każdy uczestnik biegu musi dostarczyć do wychowawcy zgodę rodziców. Listę zgłoszeniową wychowawcy przekazują nauczycielom wychowania fizycznego do 17.04.2018 (wtorek)

 6. Ustalenia organizacyjne:
  • Obowiązuje strój i obuwie sportowe,
  • Trasy biegu wyznaczone będą taśmami.
 7. Nagrody:
  • Medale za trzy pierwsze miejsca w każdym biegu - osobno dziewczęta (kobiety) i chłopcy(mężczyźni).
  • Dla każdego uczestnika biegu: woda, kiełbaska z grilla.
 8. Program zawodów:

Godzina 8.00 – Wyjście klas na stadion miejski.
Godzina 9.00 – Uroczyste otwarcie IV Biegu dla Ziemi.
Godzina 09:30 – Bieg nr.1 – rocznik 2012 i młodsi.
Godzina 09.45 – Bieg nr.2 – rocznik 2011
Godzina 10.00 – Bieg nr.3 – rocznik 2010
Godzina 10.15 – Bieg nr.4 – rocznik 2009
Godzina 10.30 – Bieg nr.5 - rocznik 2008
Godzina 10.45 – Bieg nr.6 – rocznik 2007
Godzina 11.00 – Bieg nr.7 – rocznik 2006
Godzina 11.15 – Bieg nr.8 – rocznik 2005
Godzina 11.30 – Bieg nr.9 - rocznik 2004
Godzina 11.45 – Bieg nr.8 – rocznik 2003
Godzina 12.00 – Bieg nr.8 – rocznik 2002
Godzina 12.15 – Bieg nr.9 – kategoria open (rocznik 2001 i starsi)
Godzina 12.30 Wręczenie medali i zakończenie imprezy.

Osoby które chcą wziąć udział w biegu w kategorii open zgłaszają się do organizatorów w dniu biegu w godzinach 9.00-11.00.

 

Biegaj z nami, dbaj o swoje zdrowie !!!

 

Dodatkowe informacje