KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

I sesja Rady Miejskiej w Reszlu VIII Kadencji.

Zgodnie z zarządzeniem Komisarza Wyborczego w Olsztynie, 20 listopada 2018r. odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Reszlu VIII Kadencji.

Na wstępie odśpiewano hymn narodowy. Sesję do wyboru nowego przewodniczącego Rady Miejskiej prowadził radny senior – p. Eugeniusz Żukowski.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Reszlu – p. Grażyna Ewa Grzyb wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego 15-tu nowo wybranym Radnym Rady Miejskiej oraz zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Reszla p. Markowi Janiszewskiemu. Po tej ceremonii radni złożyli ślubowanie.

Po sprawdzeniu na podstawie listy obecności prawomocności obrad, przystąpiono do procedury wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Reszlu. W wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącą Rady Miejskiej wybrano p. Beatę Subocz, która od tego momentu prowadziła obrady. Kolejnym punktem obrad było złożenie ślubowania przez Burmistrza Reszla – p. Marka Janiszewskiego.

Następnie przeprowadzono wybory na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej. W wyniku tajnego głosowania funkcję tę objął p. Andrzej Pikulski.

W dalszej części sesji powołano komisje stałe oraz dokonano wyboru ich przewodniczących.

GALERIA ZDJĘĆ

Dodatkowe informacje