KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Krajowe Zebranie Członków Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow

29 listopada 2018r. w Reszlu odbyło się Krajowe Zebranie Członków Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Przedstawiciele 25 miast sieci spotkali się w sali Miejskiego Ośrodka Kultury aby wspólnie rozmawiać o przyszłości Cittaslow w Polsce.

W czasie posiedzenia omówiono działania promocyjne planowane do realizacji w 2019 roku, zmiany do regulaminu Sieci oraz wybrano Krajowy Komitet Koordynujący.

W skład Krajowego Komitetu Koordynującego wybrano:

Burmistrza Górowa Iławeckiego – Jacka Kostkę,
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego – Jacka Wiśniowskiego,
Burmistrza Pasymia – Cezarego Łachmańskiego,
Burmistrza Lidzbarka – Macieja Sitarka,
Zastępcę Burmistrza Gołdapi – Jacka Morzy,
Burmistrza Rzgowa – Mateusza Kamińskiego,
Burmistrza Bartoszyc – Piotra Petrykowskiego,
Burmistrza Kalet – Kaludiusza Kandzię.

Spotkanie było idealnym momentem do zaprezentowania naszej gminy. Na wstępie Burmistrz Reszla Marek Janiszewski przywitał gości oraz opowiedział o historii naszej gminy, podkreślił iż znajdujemy się w obiekcie, który został wyremontowany dzięki członkostwu w Sieci. Następnie został zaprezentowany film promujący naszą gminę. W końcowej części prezentacji gminy wystąpił zespół Mali Reszelanie oraz Reszelanie. Spotkanie przedstawicieli Miast Cittaslow było okazją do zwiedzania miasta i zapoznania się z jego historią, a także współczesnymi wydarzeniami.

GALERIA ZDJĘĆ

Dodatkowe informacje