KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zimowisko dla dzieci rolników z terenu województwa warmińską-mazurskiego w Zakopanym!!

 

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe , organizuje zimowisko dla dzieci rolników przy współudziale z Gminą Ełk i Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pojezierza Ełckiego„

 

I turnus - odbędzie się w terminie od 18 stycznia 2019 (wyjazd w godzinach wieczornych) do 27 stycznia 2019

Miejsce wypoczynku: Dom wypoczynkowy U FRANKA ul. Piszczory 19a 34-500 Zakopane

http://www.ufranka.pl wypoczynek wyłącznie dla dzieci wyjeżdżających autobusem z Ełku, w tym pociągiem z Olsztyna, Ostródy, Iławy, Działdowa – zakwalifikowanych zostanie 80 dzieci)

II turnus - odbędzie się w terminie od 18 stycznia 2019 (wyjazd w godzinach wieczornych) do 27 stycznia 2019

Miejsce wypoczynku: Dom wypoczynkowy U FRANKA ul. Piszczory 19a 34-500 Zakopane, oraz Willa "Grzesiczek" Olcza-Stachonie 35 34-500 Zakopane

http://www.grzesiczek.wzakopanem.pl/12723,Start.html wypoczynek wyłącznie dla dzieci wyjeżdżających autobusem z Ełku, Olecka, Gizycka – zakwalifikowanych zostanie tylko 80 dzieci)

Z wypoczynku zimowego mogą skorzystać dzieci i młodzież, z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, urodzonych od 01.01.2003, których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno - rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Koszty uczestnictwa wynosi 600 zł od osoby wraz kosztami przejazdu na wypoczynek. Organizator zapewnia - całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym - wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy), opiekę medyczną, - ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych. W ramach programu minimum 2 wycieczki z przewodnikiem w góry w tym Rusinowa Polana, Morkie Oko dla chętnych, Dolina Chochołowska, Gubałówka, kulig, termy w Chochołowie i Szaflarach, Akwa-Park w Zakopanym, zwiedzenie Zakopanego z przewodnikiem, prelekcja i zwiedzenie Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego, zwiedzenie Krakowa i Wadowic oraz w drodze powrotnej Częstochowy – udział w Apelu Jasnogórskim. Zajęcia sportowe na lodowisku i stoku, oraz warsztaty edukacyjne z elementami nauki i doskonalenia gier umysłowych, logicznych i intelektualnych. Istnieje możliwości udziału dzieci w wypoczynku, których rodzice nie opłacają KRUSU z 100% odpłatnością (1200,00zł). Cena nie obejmuje wypożyczenia nart i wjazdu na stoki. Wpłatę należy dokonać na konto podane na stronie internetowej nie wcześniej niż 06.01.2019 nie później niż 7 dni przed wyjazdem.: UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie (nabór elektroniczny rozpocznie się 15.12.2018) na stronie http://www.lzselk.pl, oraz dostarczenie lub przesłanie kompletu oryginalnych dokumentów w terminie 10 roboczych dni od zarejestrowania się w systemie: karty uczestnika kolonii, zaświadczenie z Placówki Terenowej KRUS na adres: Urząd Gminy w Ełku ul: T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk z dopiskiem „ Zimowisko 2019”.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z Tomaszem Bartnikiem – Przewodniczącym Gminnego Zrzeszenia LZS w Ełku, koordynatorem organizacji zimowego wypoczynku (tel. 518034640, 516106667, 876194534 ), informację i karty kwalifikacyjne są również dostępne na stronie internetowej http://www.lzselk.pl/ lub http://www.elk.gmina.pl/

Załączniki:

- Karta kwalifikacyjna

- Oświadczenie

Dodatkowe informacje