KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Warmińsko - Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów regionu warmińsko - mazurskiego jest eliminacją Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

  1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
  2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
  3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
  4. Popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
  5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Pierwszy etap turnieju przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 3 w Reszlu za pomocą testu jednokrotnego wyboru, a następnie uczniowie brali udział w konkurencji związanej z jazdą po torze sprawnościowym.

Po podsumowaniu wyników wyłoniono drużynę, która miała reprezentować szkołę w eliminacjach na szczeblu powiatu.

Skład drużyny:
Magdalena Eble – klasa V a
Zuzanna Galicka – klasa VI a
Patryk Kuleszo – klasa VI a
Marcin Witt – klasa VI a
Zawodnicy rezerwowi:
Julita Siłkowska – klasa V a
Szymon Choromański – klas V a
Marcin Kowalczyk – klasa V a

Eliminacje na szczeblu powiatu odbyły się 28 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie.

Tegoroczny turniej został zorganizowany w trzech konkurencjach, ponieważ ze względu na warunki atmosferyczne zrezygnowano z jazdy po miasteczku ruchu drogowego.

Pierwsza konkurencja została przeprowadzona za pomocą testów jednokrotnego wyboru i w której udział brała cała drużyna. Z wynikiem 100 punktów na 140 możliwych uczniowie zajęli II miejsce.

Do drugiej konkurencji tj. jazda rowerem po torze sprawnościowym przystąpił Patryk Kuleszo zajmując II miejsce. Uczeń popełnił tylko dwa błędy pokonując tor składający się z 7 przeszkód.

Do trzeciej konkurencji związanej z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku na drodze przystąpiła cała drużyna i z 17 punktami na 20 możliwych do uzyskania zajęła IV miejsce.

W ogólnej klasyfikacji turnieju drużyna Szkoły Podstawowej nr 3 w Reszlu zajęła II miejsce ze stratą 4 punktów do drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie.

Dziękuję wszystkim uczniom biorącym udział w eliminacjach szkolnych oraz na szczeblu powiatu. Dziękuję także Panu Krzysztofowi Iwanow za przygotowanie drużyny do konkurencji związanej z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku na drodze.

Opiekun drużyny: Janusz Król

Dodatkowe informacje