KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Turniej Wiedzy Pożarniczej rozstrzygnięty

Szkoła Podstawowa nr 3 w Reszlu od trzech lat bierze czynny udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, który organizuje Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kętrzynie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Pierwszy etap eliminacji na szczeblu szkoły odbył się w klasach IV – VI w lutym 2017 roku. Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru z pomocą komputera, a następnie wyłoniono drużynę, która miała reprezentować szkołę w dalszych eliminacjach.

Do eliminacji na szczeblu powiatu zakwalifikowały się dwie uczennice, które uzyskały jednakowy wynik tj. 20 punktów na 30 możliwych do uzyskania w teście.

Skład drużyny:

Zuzanna Galicka – klasa VI a,
Olga Nalesińska – klasa VI a.

Eliminacje na szczeblu powiatu zostały zorganizowane 11 kwietnia 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Ryszard Niedziółka Starosta kętrzyński, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kętrzynie. Pan Starosta przedstawił cele turnieju, jakimi jest zainteresowanie dzieci i młodzieży, nauczycieli i opiekunów problematyką ochrony przeciwpożarowej, tradycją, służbą i ciężką pracą środowisk strażackich. Turniej ma także na celu popularyzowanie znajomości przepisów przeciw pożarowych oraz zasad postępowania na wypadek powstania pożaru. Wiele zagadnień turnieju dotyczy również ekologii i ochrony środowiska naturalnego.

W pierwszej grupie wiekowej (szkoły podstawowe) brało udział 16 uczniów z powiatu kętrzyńskiego. Eliminacje zostały przeprowadzone z pomocą testu jednokrotnego wyboru w formie papierowej, a następnie wyłoniono klasyfikację ogólną turnieju.

Zuzanna Galicka, która pierwszy raz brała udział w eliminacjach powiatowych w ogólnej klasyfikacji zajęła II miejsce i jest to najlepszy wynik szkoły od początku udziału w turnieju.

Dziękuję wszystkim uczniom, którzy brali udział w eliminacjach szkolnych oraz powiatowych. Chciałbym podziękować także Panu Krzysztofowi Iwanow, który zorganizował transport drużyny wraz z opiekunem na turniej do Kętrzyna.

Opiekun drużyny: Janusz Król

Dodatkowe informacje