KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

4 września 2017 r. w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu, przy ulicy Chrobrego 5a, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 z udziałem nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły, dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniów klas I-III, IV-VII oraz II-III gimnazjum. Spotkanie w szkole poprzedziła Msza Święta w Kościele św. Piotra i Pawła w Reszlu z udziałem pocztów sztandarowych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się burmistrz Reszla, p. Marek Janiszewski, wiceburmistrz, p. Jerzy Bajorek, przewodniczące Rady Rodziców - p. Anna Kowalska (oddziały szkoły podstawowej) oraz p. Joanna Myszkowska (oddziały gimnazjum), ksiądz proboszcz Krzysztof Bumbul.

Rok szkolny 2017/2018 należy do tych, który swoim nadejściem budził w kraju bardzo wiele emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Jesteśmy świadkami wchodzących właśnie w życie, zapowiadanych przez MEN zmian w systemie polskiego szkolnictwa. Zgodnie z założeniami reformy, nie odbył się nabór do klas pierwszych gimnazjum, szóstoklasiści zostali uczniami klas siódmych. Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu od września zmieniło nazwę na: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu.

Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w wyniku lipcowych wyborów, został p. Edward Szmul, dotychczasowy dyrektor reszelskiego gimnazjum. Na stanowiska wicedyrektorów zostały powołane: p. Danuta Baten oraz p. Agnieszka Żyła.

Pan Edward Szmul powitał wszystkich bardzo serdecznie, życząc spokojnego, pełnego wytrwałości w dążeniu do realizacji celów roku szkolnego.

Burmistrz Reszla, p. Marek Janiszewski pogratulował p. Edwardowi Szmulowi objęcia stanowiska dyrektora, życząc mu dalszych sukcesów zawodowych, a także podziękował dotychczasowej dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Reszlu, p. Danucie Baten za wiele lat udanej współpracy. Podziękowania za doskonałą pracę na stanowisku wicedyrektora otrzymała również p. Krystyna Bujnowska.

W dalszej część apelu o wystąpienie zostali poproszeni nauczyciele, którzy podwyższyli swoje stopnie awansu zawodowego – p. Iwona Krupowicz, p. Marta Szachnowicz oraz p. Łukasz Pyrzak – zdobyli tytuł nauczyciela dyplomowanego, natomiast p. Marta Maciorowska otrzymała tytuł nauczyciela mianowanego.
Uczniowie zostali zapoznani z przydziałem wychowawstw oraz sal na spotkania z wychowawcami.

Rok szkolny 2017/2018 oficjalnie się rozpoczął. W wyniku reformy szkolnictwa dawne Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Dąbrowskiej połączyły siły. Wierzymy, że teraz pod szyldem Szkoły Podstawowej nr 3 będziemy odnosić porównywalne, a może i nawet większe sukcesy jak w minionych latach.

Tekst: Agnieszka Żyła
Zdjęcia: SP nr 3 w Reszlu

GALERIA ZDJĘĆ

Dodatkowe informacje