KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Uczniowie klas VI - VII czytają książki detektywistyczne i kryminalne w konkursie „ZOSTAŃ MISTRZEM PIĘKNEGO CZYTANIA” - rok 2017

24.10.2017r. zakończył się kolejny, trzeci w tym roku szkolnym konkurs czytelniczy ogłoszony przez bibliotekę szkolną pod hasłem „Zostań mistrzem pięknego czytania”.

Tym razem wzięli w nim udział uczniowie z klas VI i VII. Jednym z celów konkursu było wyrabianie wśród uczniów nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu, podniesienie poziomu czytelnictwa, popularyzacja książek detektywistycznych, kryminalnych znajdujących się w zbiorach, które biblioteka szkolna nabyła w poprzednim roku szkolnym 2016/17 poprzez uczestnictwo w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

Analogicznie, jak w poprzednich konkursach uczniowie przeszli etap klasowy przeprowadzony przez polonistów. Trzynastu zwycięzców zakwalifikowało się do etapu szkolnego:

klasy VI:

  1. Michalina Bartkowiak - z kl. VIa 
  2. Agata Gabrusewicz - z kl. VIa
  3. Wiktoria Ożga - z kl. VIa
  4. Błażej Barbarski - z kl. VIb
  5. Dominik Rejniak - z kl. VIb
  6. Bartłomiej Ciski - z kl. VIb
  7. Przemysław Luchowski - z kl. VIb

klasy VII:

1. Katarzyna Jałoszewska – z kl. VIIa
2. Olga Nalesińska – z kl. VIIa
3. Anna Rębowska – z kl. VIIa
4. Julianna Kołakowska – z kl. VIIb
5. Karolina Łapińska – z kl. VIIb
6. Kacper Twardziak - z kl. VIIb

Przygotowując się do konkursu uczniowie sięgnęli po książki: Agaty Christie „Dwanaście prac Herkulesa”, Martina Widmarka z serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai „Tajemnica kempingu”, „Tajemnica kina”, „Tajemnica diamentu”, „Tajemnica pociągu”, „Tajemnica meczu”, „Tajemnica cyrku” oraz Jorna Lier Horsta „Operacja - zachód słońca”.

Uczestników konkursu oceniała komisja, w skład której weszły następujące panie: Agnieszka Żyła (v-ce dyrektor szkoły, polonista), Elżbieta Głowacka oraz Joanna Uglarenko. Brano pod uwagę: technikę czytania, interpretację tekstu, przyznając odpowiednio od 1 do 6 punktów.

Poziom przygotowania uczniów był wysoki. Tytuł „Mistrza Pięknego Czytania” na poziomie klas VI otrzymała – Agata Gabrusewicz z klasy VIa, zaś na poziomie klas VII – Olga Nalesińska z klasy VIIa. Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a „Mistrzowie” nagrodę książkową.
Jak zawsze, dziękuję za miłą współpracę komisji oraz polonistom, zaś uczniom życzę jeszcze więcej sukcesów czytelniczych oraz dalszego rozwijania swojego zamiłowania do czytania książek.

GALERIA ZDJĘĆ

Małgorzata Krajewska

Dodatkowe informacje