KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatu

Szkoła Podstawowa nr 3 w Reszlu od czterech lat bierze czynny udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, który organizuje Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kętrzynie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Tegoroczne eliminacje szkolne zostały zorganizowane dla dwóch grup wiekowych:

I grupa (szkoły podstawowe) - klasy IV – VI,

II grupa (szkoły gimnazjalne)- klasy VII oraz II i III gimnazjum.

Dla obu grup wiekowych zorganizowano eliminacje z pomocą testu, który składał się z 30 pytań w formie zamkniętej.
Po podsumowaniu wyników wyłoniono drużynę, która reprezentowała szkołę na szczeblu powiatu.

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
• Oliwier Maksymiuk – klasa V a,
• Magdalena Demianiuk – klasa VI a,
• Agata Gabrusewicz – klasa VI a.

II grupa wiekowa (szkoły gimnazjalne):
• Aleksandra Kościelniak – klasa III c,
• Marta Koziej – klasa III c.

Eliminacje na szczeblu powiatu zostały zorganizowane 13 kwietnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Pan mł. bryg. Paweł Głowienka, który był przewodniczącym jury.

Eliminacje zostały zorganizowane z pomocą testu teoretycznego w opcji jednokrotnego wyboru. Po podsumowaniu wyników okazało się, że w I grupie wiekowej uczennica naszej szkoły – Agata Gabrusewicz otrzymała 18 punktów i zajęła II miejsce. Taką samą liczbę punktów otrzymała także uczennica Szkoły Podstawowej w Drogoszach i zarządzono dogrywkę.

Podczas dogrywki zostały ponownie użyte testy jednokrotnego wyboru i w ogólnym podsumowaniu Agata Gabrusewicz została sklasyfikowana na III miejscu.

Drużynę do eliminacji powiatowych przygotowali: Pan Janusz Król, Pani Magdalena Baranowska oraz Pan Krzysztof Iwanow. Dziękujemy Pani Dorocie Stasiewicz za pomoc w przeprowadzeniu eliminacji szkolnych konkursu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w eliminacjach szkolnych, a przede wszystkim drużynie, która reprezentowała naszą szkołę.

Autor: Janusz Król

Dodatkowe informacje