KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Szkolny Konkurs Matematyczny klas III

12.04.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Reszlu odbył się Konkurs Matematyczny klas trzecich. W konkursie wzięło udział 12 dzieci ze wszystkich klas trzecich.

Uczniowie zmagali się z 10 zadaniami o podwyższonym stopniu trudności. Celem konkursu było dostrzeganie i umiejętne stosowanie zasad i prawidłowości matematycznych, wykazanie się umiejętnością logicznego myślenia i wyobraźnią przy rozwiązywaniu problemów matematycznych oraz rozbudzenie zainteresowań matematycznych.

Wyniki konkursu:

I Bogusz Zuzanna IIIc - 20 pkt.
II Łomżyński Łukasz III c - 18 pkt.
III Zinkiewicz Piotr IIIa - 17 pkt.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych latach nauki.

Organizatorki konkursu
Choromańska Dorota
Łachmańska Anna

Dodatkowe informacje