KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

CERTYFIKAT - SZKOŁA PROMUJĄCA NIEPODLEGŁOŚĆ

„ Naród, który traci pamięć
przestaje być Narodem
- staje się jedynie zbiorem ludzi,
czasowo zajmujących dane terytorium.”

Józef Piłsudski

Jesteśmy jedną z nielicznych placówek oświatowych w województwie, które w tym roku szkolnym otrzymały Certyfikat „Szkoła Promująca Niepodległą.”

Certyfikaty przyznawane są przez Kapitułę powołaną przez Związek Piłsudczyków RP pod honorowym patronatem Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP, generała zw. Stanisława Władysława Śliwy i Pana Piotra Sosnkowskiego, syna generała Kazimierza Sosnkowskiego, najbliższego współpracownika Józefa Piłsudskiego, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych.

Certyfikat przyznawany jest na okres 2 lat. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół i placówek, które upowszechniają wśród uczniów wiedzę o życiu i działalności Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego oraz innych wybitnych patriotów polskich działających na rzecz odzyskania przez Polskę Niepodległości, promują postawy patriotyczne, integrują społeczność szkolną wokół działań na rzecz kultywowania tradycji czynu zbrojnego Patriotów, współpracują ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji patriotycznej.

Oceny działań szkoły dokonuje Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele partnerów konkursu: Związek Piłsudczyków, rodzina generała Kazimierza Sosnkowskiego, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Business Centre Club oraz Archiwum Państwowe.

Okazją do wręczenia certyfikatu naszej szkole była uroczystość patriotyczna, która odbyła się 13 listopada 2018r. w Olsztynie z udziałem pana Piotra Sosnkowskiego, który osobiście wręczał certyfikaty przedstawicielom uhonorowanych nimi szkół.

Organizatorem uroczystości był olsztyński Związek Piłsudczyków RP oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

Podczas spotkania naszą społeczność reprezentowali: Burmistrz Reszla Marek Janiszewski, dyrektor ZS-P Edward Szmul, nauczycielka języka polskiego Jolanta Radomska oraz uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego: Katarzyna Jałoszewska, Anna Rębowska i Piotr Borkowski.

Tekst: Jolanta Radomska
Zdjęcia: Agnieszka Żyła

 

 

 

Dodatkowe informacje