KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Laboratorium. Mój Profil

„Laboratorium. Mój Profil” (Wspomaganie Uczniów w Wyborze Zawodu) - konferencja podsumowująca w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Reszlu

20 marca 2019r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Reszlu odbyła się konferencja dotycząca efektów realizacji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój Profil”(III edycja).

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA, Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Alnea sp. z o.o.

Głównym celem programu jest umożliwienie młodzieży poznania naturalnego środowiska pracy poprzez wizyty w przedsiębiorstwach, a tym samym nabycie wiedzy o różnych zawodach.

Podczas konferencji gościliśmy w szkole między innymi Pana Sławomira Sadowskiego - Wicewojewodę Warmińsko – Mazurskiego, Panią Wiesławę Szafrańską – Bortkiewicz - Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Panią Małgorzatę Hochleitner - Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Panią Grażynę Dywańską - Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Panią Sabinę Syrokę – Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kętrzynie, Panią Irenę Kuczyńską - Szarejko - Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kętrzynie, Pana Grzegorza Prokopa – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie, Pana Marka Janiszewskiego – Burmistrza Miasta Reszel, Pana Andrzeja Lewandowskiego – Wicestarostę Kętrzyńskiego, Pana Piotra Węglarskiego – Radnego Rady Powiatu w Kętrzynie oraz wielu innych przedstawicieli instytucji z powiatów biorących udział w programie, przedstawicieli zakładów pracy i firm uczestniczących w programie „Laboratorium. Mój profil”. Na sali byli również obecni rodzice, nauczyciele i uczniowie.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jak przebiegała realizacja, dotychczasowe działania programu „Laboratorium. Mój Profil” w powiatach: kętrzyńskim, mrągowskim, szczycieńskim, na czym polega wzmocnienie udziału pracodawców w dualnym systemie kształcenia zawodowego, jaką rolę odgrywają rodzice w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej dzieci, jak będzie przebiegała ścieżka rekrutacyjna 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych, jaka jest sytuacja na rynku pracy w powiecie kętrzyńskim. Panie: Agata Aspell i Karina Pruchniewska - przedstawicielki firmy NOVUM ze Szczytna omówiły przykłady dobrych praktyk z pespektywy przedsiębiorców, Pani Monika Ciecierska– Chełstowska, przedstawicielka środowiska rodziców opowiedziała o roli rodziców w pierwszym etapie doradztwa zawodowego, uczniowie Szkoły Podstawowej w Drogoszach podzielili się swoimi doświadczeniami z wycieczek zawodoznawczych do zakładów pracy.

Konferencję zakończył Pan Edward Szmul - Koordynator Powiatowego Programu „Laboratorium” - Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu, dziękując wszystkim za zaangażowanie w przedsięwzięcie.

W roku szkolnym 2018/2019 Program Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój Profil” skierowany jest do uczniów III klas gimnazjalnych oraz VII i VIII klas szkół podstawowych z całego województwa warmińsko - mazurskiego. Do udziału w III edycji projektu zgłosiło się 157 szkół i 59 pracodawców.

GALERIA ZDJĘĆ

Autor: Agnieszka Żyła

 

 

 

Dodatkowe informacje