Recykling i odpadki.

 Recykling i odpadki.

Fakty dzięki którym inaczej spojrzysz na własne śmieci.

Zapominasz o nich jak tylko trafią do kosza? Skrupulatnie segregujesz? A może uważasz, że można w ogóle ich nie wytwarzać?
Niezależnie jakie masz podejście do śmieci, tych kilka faktów na długo pozostanie w Twojej pamięci……… .

Ciekawostka 1:

Pięć plastikowych butelek po napojach można przetworzyć na kurtkę narciarską, a 26 na cały strój.

Czytaj więcej...

Kolejna zmiana Prawa łowieckiego, czyli powrót do przeszłości

Na posiedzeniu senatu 10 lipca 2018 r., senatorowie mają przyjąć zmiany w Prawie łowieckim. Wszystko wskazuje na to, że senat nie zmieni ustawy, którą przyjął sejm, a to by oznaczało, że na początku sierpnia zacznie obowiązywać Prawo łowieckie po zmianach. Kolejna już zmiana tego prawa, to w dużym stopniu powrót do przeszłości, w której to głównie myśliwi odpowiadali za szacowanie szkód.

Czytaj więcej...

Harmonogram odbioru odpadów Lipiec - Grudzień 2018 r.

Selektywna zbiórka odpadów. Jak postępować z odpadami?

Bioodpady

Bioodpady (odpady biodegradowalne) – są odpadami pochodzenia organicznego, ulegają rozpadowi biologicznemu. To odpady, na które składają się wyłącznie części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni np. z przydomowych ogródków oraz resztki żywności. Odpady biodegradowalne nie powinny trafiać do pojemników wraz z innymi odpadami!

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.),  która nakłada na Burmistrza Reszla obowiązek pobierania opłat za szczególne korzystanie z wód polegające na wykonywaniu na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 mrobót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ustawy Prawo wodne

Czytaj więcej...

Harmonogram odbioru odpadów Styczeń - Czerwiec 2018 r.

Drugie życie papieru

Przeciętny mieszkaniec Ziemi zużywa rocznie około 50 kg papieru. W krajach Unii Europejskiej odzyskiwane jest średnio 70% makulatury. W Polsce ten wynik jest niestety dużo słabszy – zaledwie 42%.

Czytaj więcej...

Poradnik "Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych"

Sektor bytowo-komunalny jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Właśnie dlatego Ministerstwo Środowiska przygotowało poradnik dla obywateli nt. właściwego użytkowania domowych urządzeń grzewczych.

Czytaj więcej...

Dbajmy o czystość naszych jezior

W sobotę 22 kwietnia 2017 roku w ramach akcji "Dbajmy o czystość naszych jezior" funkcjonariusze Komisariatu Policji wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Reszlu przystąpili do szlachetnego działania mającego na celu zaprowadzenie porządku, a co za tym idzie usunięcie śmieci porzuconych nad brzegami naszych jezior przez turystów i mieszkańców naszej Gminy.

Czytaj więcej...

EWIDENCJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

EWIDENCJA URZĄDZEŃ

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

(wodociąg, kanalizacja, studnia, szambo, przydomowa oczyszczalnia ścieków, kolektor słoneczny, pompa ciepła, fotowoltaika, itp.)

 

W związku z aktualizacją prowadzonych przez Gminę Reszel rejestrów i ewidencji dotyczących urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu ochrony środowiska, zwracamy się do mieszkańców Gminy Reszel o wypełnienie formularzy zgłoszenia.

Przedmiotowe zgłoszenia winni złożyć wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Reszel.

Formularze zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Gminy ul. Reymonta 1-4 (Dział Techniczno Budowlany) oraz zamieszczone na stronie internetowej:

http://bip.warmia.mazury.pl/reszel_gmina_miejsko_wiejska/299/Urzadzenia_infrastruktury_technicznej_w_zakresie_ochrony_srodowiska/

 

Zgłoszenia można składać osobiście, korespondencyjnie (poczta), w formie elektronicznej (pod warunkiem podpisania bezpiecznym podpisem elektronicznym) w terminie do dnia 30 września 2016 roku. 

 

Podstawa prawna: art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2016.250 tekst jednolity).