Od odpadu do produktu

Odpady wytworzone z tworzyw sztucznych są najszybciej rozrastającą się grupą odpadów, zarówno pod względem objętościowym, jak i wagowym. Ilość opakowań z tworzyw sztucznych rośnie lawinowo, ze względu na ich dobre właściwości np. lekkość, wytrzymałość, estetykę.

Ze względu na to coraz częściej zastępują one opakowania wykonane z innych surowców jak szkło czy metal. Dodatkowo tworzywa sztuczne są coraz szerzej wykorzystywane w innych dziedzinach przemysłu, np. w motoryzacji bardzo dużo elementów wykończenia wnętrza samochodów wykonuje się z tworzyw sztucznych, w budownictwie tworzywa sztuczne są obecnie podstawowym surowcem produkcji rur i izolacji lub też w przemyśle meblarskim, gdzie elementy bądź też całe meble są wytwarzane z tworzyw sztucznych.

 

Recykling tworzyw sztucznych

Recykling tworzyw sztucznych opiera się o dwa podstawowe typy: recykling materiałowy (mechaniczny)  i surowcowy ( chemiczny ). Recykling mechaniczny polega na zastosowaniu tworzywa w jego pierwotnej postaci, bez zmian jego właściwości, dzięki czemu otrzymuje się regranulat lub recyklat, który jest później wykorzystywany do produkcji pełnowartościowych produktów. Najczęściej ten sposób jest wykorzystywany przy recyklingu butelek i folii opakowaniowej. Natomiast recykling surowcowy polega na poddaniu tworzywa procesom fizyko-chemicznym, w wyniku czego zmienia się budowa chemiczna tworzywa. Wykorzystywane są różnego rodzaju substancje chemiczne jak rozpuszczalniki, oraz procesy m.in. piroliza, zgazowanie czy hydroliza, w wyniku czego pozyskiwane są związki chemiczne, które mogą być wykorzystywane w procesach produkcyjnych kolejnych produktów.

Podstawowym warunkiem skutecznego recyklingu tworzyw sztucznych jest selektywna zbiórka odpadów i następnie dostarczenie do odpowiednich zakładów. Odpady trafiają na linię sortowniczą, są segregowane na poszczególne rodzaje, prasowane, belowane i następnie wysyłane do zakładów zajmujących się recyklingiem tworzyw sztucznych. Po rozpięciu bel bardzo ważnym etapem w procesie recyklingu jest oddzielenie od siebie materiałów i produktów zbudowanych z różnych typów tworzyw sztucznych, np. polichlorek winylu ze względu na swoje właściwości nie łączy się z innymi typami tworzyw sztucznych.
 Z sztucznych tworzyw sztucznych usuwane są elementy trwałe takie jak nakrętki, zakrętki, elementy ceramiczne. Następnie tworzywa sztuczne są rozdrabniane i usuwane są z nich wszelkie zanieczyszczenia i etykiety. Kolejnym etapem procesu granulacji lub sproszkowania, w wyniku którego powstaje surowiec wtórny, który może być ponownie wykorzystany w procesie produkcyjnym.

Ciekawostka

Proces regranulacji tworzywa sztucznego powoduje zmianę właściwości fizykochemicznych oraz częściową destrukcję surowca, który może być jednak jako domieszka z powodzeniem wykorzystywany do produkcji wielu rodzajów wyrobów.

Droga odpadu wykonanego z tworzyw sztucznych na przykładzie butelki PET

zakup wody w butelce PET
zużycie produktu  -  powstanie odpadu
PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADU
odbiór worka lub pojemnika przez firmę odbierającą odpady
linia sortownicza – wysortowanie tworzyw sztucznych z odpadów frakcji suchej
przygotowanie surowca do transportu do recyklera – prasowanie i belowanie
usuwanie elementów trwałych jak nakrętki, elementy ceramiczne
rozdrabnianie butelek na małe kawałki
usuwanie wszelkich zanieczyszczeń i etykiet
proces granulacji lub sproszkowania w wyniku którego powstaje surowiec wtórny
przykłady wykorzystania granulatu
-produkcja włókien np. przędzy dywanowej, przędzy dla przemysłu tekstylnego, tkaniny polarowej
-produkcja naczyń plastikowych, folii, opakowań spożywczych,
-produkcja części wykończenia mebli, wnętrz samochodów,
-produkcja żywicy poliestrowej.

Segregujmy odpady bo warto!  Segregujmy odpady i chrońmy środowisko

Źródła: strony internetowe EBOOK RECYKLINGOWY.

Akcja edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Działania prowadzone przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w ramach umowy na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel”