KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Burmistrza Reszla z dnia 30 lipca 2019 r.

Ogłoszenie Burmistrza Reszla z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

WIĘCEJ..

IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku, w następujących dziedzinach:

      1. Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – sportowe wakacje
      2. Kulturalne Wakacje Bez Używek

WIĘCEJ

Wykaz organizacji pozarządowych

Wykaz Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Reszel

Lp.

Nazwa

Siedziba

1.

Stowarzyszenie Kulturalne „ZAMEK” w Reszlu

ul. Podzamcze 3

11-440 Reszel

2.

Stowarzyszenie „ABSOLWENT”

ul. Rynek 21/1

11-440 Reszel

3.

Stowarzyszenie „POMOCNA DŁOŃ”

ul. Krasickiego 11

11-440 Reszel

4.

Warmińsko-mazurskie Stowarzyszenie
„ŻYJ TWÓRCZO”

Robawy 17a

11-440 Reszel

5.

Stowarzyszenie Kulturalne „RESZELANIE”

ul. Mickiewicza 4

11-440 Reszel

6.

Stowarzyszenie „PIECKOWO 2022”

Pieckowo 47

11-440 Reszel

7.

Stowarzyszenie „DEJNOWY PILEC”

Pilec 28

11-440 Reszel

8.

Reszelskie Stowarzyszenie Kulturalne „OŻYWIĆ PRZESTRZEŃ”

ul. Mickiewicza 4

11-440 Reszel

9.

Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru w Reszlu

ul. Słowackiego 11

11-440 Reszel

10.

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
„RE-AKCJA”

ul. Mickiewicza 4

11-440 Reszel

11.

„STOWARZYSZENIE WORPŁAWKI”
w Worpławkach

Worpławki 8

11-440 Reszel

12.

Stowarzyszenie Aktywna Wieś Zawidy

Zawidy 10a

11-440 Reszel

13.

Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic

ul. Wojska Polskiego 1

11-440 Reszel

14.

Stowarzyszenie Ogrodowe
„ZIELONE WZGÓRZA”

Dębnik 25

11-440 Reszel

15.

Stowarzyszenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „JUTRZENKA” w Reszlu

ul. Pieniężnego 6

11-440 Reszel

16.

Reszelski Klub Sportowy – ORLĘTA REMA

ul. M. Kopernika 12

11-440 Reszel

17.

Stowarzyszenie Aktywności Sportowej „SZANSA RESZEL”

ul. Chrobrego

11-440 Reszel

18.

Ochotnicza Straż Pożarna w Reszlu

ul. Wojska Polskiego 2

11-440 Reszel

19.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pilcu

Pilec 14

11-440 Reszel

 

Wykaz Fundacji działających na terenie Gminy Reszel

Lp.

Nazwa

Siedziba

1.

Fundacja Pomocy Dzieciom
i Osobom Niepełnosprawny

Klewno 67

11-440 Reszel

2.

Fundacja Sanktuarium Świętolipskie

Święta Lipka 29

11-440 Reszel

3.

Fundacja Wspólny Rozwój 

ul. Wł. Reymonta 10-11 lok.4

11-440 Reszel

 

Wykaz Oddziałów/Kół stowarzyszeń działających na terenie Gminy Reszel

Lp.

Nazwa

Siedziba

1.

Związek Ukraińców w Polsce

Koło w Reszlu 

ul. Kościuszki 4/1

11-440 Reszel

2.

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Reszlu

ul. Krasickiego 1

11-440 Reszel

3.

Związek Sybiraków Region Warmińsko-Mazurski/ Zarząd Kętrzyn  

ul. Gen. Zajączka 15 

11-440 Reszel

 

Wykaz Klubów Sportowych działających na terenie Gminy Reszel

Lp.

Nazwa

Siedziba

1.

Motoklub Reszel 

ul. Jagiełły 4/3

11-440 Reszel

2.

Ludowy Udzniowski Klub Sportowy

„Orlik” Reszel

ul. Łukasińskiego 8/9

11-440 Reszel

 

Kościoły, związki wyznaniowe i inne

Lp.

Nazwa

Siedziba

1.

Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu  

ul. Słowackiego 9

11-440 Reszel

2.

Parafia Greckokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Reszlu

ul. Podzamcze

11-440 Reszel

3.

Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego

Święta Lipka 29

11-440 Reszel

4.

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Reszlu

ul. Słowackiego

11-440 Reszel

 

 

 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku, w następujących dziedzinach:

      1. Zadanie z zakresu: Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej
      2. Zadanie z zakresu: Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla
      3. Zadanie z zakresu: Wspieranie rękodzieła i rzemiosła, dziedzictwa i upowszechniania tradycji

WIĘCEJ

Nowe wzory ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Burmistrz Reszla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku, w następujących dziedzinach:

1.Zadanie z zakresu: Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych
2. Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – zdrowe ferie
3.Zadanie z zakresu: Kulturalne Ferie Bez Używek
4.Zadanie z zakresu: Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej
5.Zadanie z zakresu: Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży
6.Zadanie z zakresu: Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży

 

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. „Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny”.

logo Burmistrz Reszla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. „Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny”.

Czytaj więcej...

WYNIK

Ogłoszenie Burmistrza Reszla z dnia 29 listopada 2018 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Reszla 
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Czytaj więcej...

Informacja o przebiegu konsultacji społecznych

Więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Reszla w sprawie: konsultacji społecznych

Ogłoszenie Burmistrza Reszla z dnia 25 września 2018 r. W sprawie: konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Reszlu w sprawie określenia celu publicznego, warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust 1 i 2, art. 28 ustawy o sporcie

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Formularz uwag

Dodatkowe informacje