KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ostreoporoza 2015

Informacja

Europejska Fundacja Osteoporozy i Chorób Mięśniowo-Szkieletowych z Krakowa tworzy (we współpracy z Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym) Polski System Zapobiegania Złamaniom

Szczegółowe informacje na temat osteoporozy i zapobiegania złamaniom, w tym również raport „Osteoporoza – Cicha Epidemia" dostępne są pod adresem strony internetowej www.osteoporoza.pl

Karta Dużej Rodziny

W Gminie Reszel wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu,
pokój nr 2, tel. 89 751 77 07

Czytaj więcej...

Karta dużej rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu ( pok. Nr 2, tel. 89 751 77 07 ). Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Czytaj więcej...

PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY

PUNKT
INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE I UZALEŻNIEŃ

Potrzebujesz pomocy?

- przemoc,
- uzależnienia (alkohol, narkotyki, środki psychoaktywne),
-problemy życiowe,
-problemy rodzinne,
-problemy wychowawcze,

-nie zwlekaj!

Czytaj więcej...

Karta praw osoby dotknietej przemocą w rodzinie

Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc

Zespoł indescyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy

 WSPÓLNIE PRZECIW PRZEMOCY

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy?
ZAREAGUJ! NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!
POMÓŻ SOBIE I INNYM!

Powiadom Zespół Interdyscyplinarny
Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie!

Czytaj więcej...

Infomacja o przemocy...

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy, nie masz prawa stosować przemocy wobec najbliższych, ani jej doznawać.
Żeby Ci pomóc został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W skład zespołu wchodzą specjaliści, którzy udzielają pomocy wykonując zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje